Pengenalan

SEJARAH RINGKAS PENUBUHAN MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN

     MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN YANG BERALAMAT DI KAMPUNG DALAM RHU SEMERAK, PASIR PUTEH, KELANTAN MERUPAKAN SEBUAH INSTITUSI PENGAJIAN AGAMA YANG BERASASKAN SISTEM PENGAJIAN PONDOK, MENEKANKAN PENGUASAAN KITAB TURATH YANG DIKHUSUSKAN UNTUK PELAJAR LELAKI. PEMBINAAN MADRASAH INI DI ATAS SEBIDANG TANAH YANG DIWAKAFKAN OLEH PENDUDUK KAMPUNG DI SINI DENGAN UKURAN SEKITAR SEEKAR. PERKEMBANGAN PROJEK PEMBINAAN BERMULA DENGAN PROSES MENAMBUN TANAH PADA AWAL BULAN MEI 2021, MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN BERCITA-CITA MENJADI SEBUAH INSTITUSI YANG MAMPU MENYUMBANG KEPADA PEMBENTUKKAN GENERASI MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DI MASA AKAN DATANG DENGAN ASUHAN YANG SESUAI MENGIKUT MANHAJ AHLUL SUNNAH WAL JAMAAH. KEMASUKKAN PELAJAR KE MADRASAH INI SECARA TERBUKA KEPADA UMUR 13 TAHUN HINGGA 21 TAHUN MELALUI TAPISAN YANG DIURUSKAN OLEH PIHAK MADRASAH. TERAS UTAMA MADRASAH INI ADALAH ILMU, AMAL DAN DAKWAH

MISI DAN VISI

MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN DALAM RANGKA USAHA MEMBENTUK DAN MELAHIRKAN INSAN YANG SOLEH, BERILMU SERTA BERAMAL, BERTAQWA DAN BERAKHLAK LUHUR YANG MENCINTAI ALLAH DAN RASULNYA, BERDISIPLIN DAN MEMPUNYAI RASA BERTANGGUNGJAWAB, BERPENDIRIAN DAN BERKEPERIBADIAN. 

 

 

Abu Sa’id Al Khudlri dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Akan datang kepada kalian orang-orang yang menuntut ilmu. Jika kalian melihat mereka maka ucapkanlah; ‘selamat datang, selamat datang dengan wasiat Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam’ dan cukupilah mereka.” Aku bertanya kepada Al Hakam; “Apa yang dimaksud dengan cukupilah?” ia menjawab; “Ajarilah.”

 

 

                                                                                                                                                                                                                        (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

 

Tidak Dibenarkan Salin Ayat

× Boleh saya bantu?